Pravidla- Sporťák 

Pravidla kurzu plavání dětí  pro Prostějov a Olomouc

Vážení rodiče,
prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí
optimální bezečnostní a hygienické podmínky pro Vaše dítě.
Vytvořením účtu nebo podpisem přihlášky/uhrazením kurzovného souhlasíte se a zavazujete dodržovat řád kurzu plavání-
Sporťák 
Přihlášky si stáhněte zde na webu nebo pod textem níže.

V případě porušování pravidel, nadávání ,vyhrožování v emailech a telefonech,  nedodržování řádu kurzu plavání Sporťák si vyhrazujeme právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.


INSTRUKTORKY PŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST ZA DĚTI POUZE NA DOBU URČENOU PRO
DANOU LEKCI, PŘED A PO TÉTO DOBĚ MÁ PLNOU ODPOVĚDNOST RODIČ NEBO JINÁ
OSOBA DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ NA KURZ PLAVÁNÍ (sprchy, šatny, wc, chodby...).

Vstup RODIČE do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.
 Přítomnost rodičů, dalších členů rodiny či přátel u bazénu je zakázán.


Náhrady za Vaši nepřítomnost?

Kurz probíhá 15 týdnů -každý  týden se plave, ipřesto,že vy třeba nedorazíte-máte zaplacený kurz s určitou platností, probíhá souvisle po sobě každý týden (pokud jsou svátky,prázdniny nebo technický problém bazénu- o tyto dny se kurz prodlužuje.
Pokud jste nemocní- musíte se odhlásit sami do 11h (toho dne ,kdy plavete) v systému-ve svém účtu.( odpadkový koš-odstranit).
Nám prosím nepište-proto máte každý svůj účet v rezervačním systému a tohle si každý sám musí hlídat, když to neuhlídáte, nám ale nenadáváte- viz.pravidla.
Odhlášená lekce se Vám vrátí do permanantky a vy máte tyto možnosti:
1.lekci si můžete nahradit jiný den-zarezervovat jako náhradník a počkat, zda-li se lekce uvolní 
2. máte možnost si sami kurz posunout o týden 1 x za kurz
3. Po zaplacení nového kurzu Vám převedeme 4 neodplavané lekce-po zakoupení nového nám napište email a my Vám 4 lekce nastavíme
Možnosti na odplavání lekcí za nemoc od nás máte dosti, prosíme tedy o dodržování těchto pravidel. 
Upozorňujeme také, že není naši povinností Vám zajistit odplavat všechny náhrady-pokud jsou lekce obsazené.
Náhradní lekce jsou službou navíc pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek zaniká nárok na výběr náhradních lekcí. 
Kurz se náhradami neprodlužuje ani v případě nemoci, za kterou nemůžete!!!!!!
Pokud nestihnete vyplavat náhrady za nemoci během kurzu-není naši povinnosti Vám poskytnout odplavat všechny náhrady, lekce propadají nebo se 4 lekce po domluvě převedou do nově zaplaceného kurzu.
                                       STORNO KURZU-NELZE!
Nevyčerpaný kurz z různých Vašich důvodů( dítě nechce plavat, nestíhíte, změna plánů, vy se stěhujete, máte hodně kroužků apod.- peníze přesto nevracíme, kurz nelze stornovat, pouze si lekce můžete nahradit během kurzu,pokud je místo-což není naší povinností
Kurz  lze posunout ze zdravotních důvodů nebo karantény,kterou nám prokážete od lékaře,jakmile nemoc nastane a víte, že kurz už nebudete moci dochodit v daném období, kdy kurz trvá.Kurz  můžete také někomu předat-napište nám email,komu a dejte mu na nás kontakt-email. 
Kurzovné nevracíme ani z důvodu- kdyby nastala technická závada na bazénu- automaticky všem prodloužíme kurz o tu dobu, co trvá pauza z naší strany, taktéž nově-pokud bude vyhlášená karanténa, nebudeme vracet peníze ani v případě, že se Vám nehodí posunutí kurzu o to období, po kterou bude karanténa trvat.

 

Neodhlášenou lekci včas v systému  bohužel nelze nahradit!!!
Lekce je možné zrušit do 11h den, kdy plavete v rezervačním sytému ve vašem účtu, lekce odhlašené později-nevracíme a nepište nám (ani v případě,že jste dítě vyzvedli ze školky a zjistili jste teprve, že má teplotu atd.-vy zato nemůžete a my také ne-lekce už nelze  odhlásit!!
Omluva emailem, na chatu- facebooku nebo vyřízením od jiného člena kurzu nebude akceptována. Neomluvenou hodinu nelze nahradit.

Zrušení/přesunutí lekce z naši strany,lekce Vám bude vrácená, prosíme, abyste si lekci poté zarezervovali v rozvrhu-kurz tím prodloužíme + různé informace Vám budou zasílány emailem nebo naoficiální stránky facebook Sporťák Prostějov a také na našem webu. Pokud ke změně dojde až v den konání lekce plavání, budete informováni e-mail/sms-nejpozději 90min před začátkem lekce.Ve vyjímečných případech se může stát, že z důvodu nemoci instruktorů se naruší počet dětí na skupinku,tzn. může se stát,že instruktor má v tu danou lekci více dětí, jsou to vyjímečné situace, prosíme rodiče o pochopení.

 

***
***
Na bazéně dodržujte tyto pokyny
do šaten, sprch a k bazénu vstuppouze na boso.-rodiče jsou povinni dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí, za které nesou plnou
odpovědnost (před lekcí a po lekci).-rodiče musí mít na vědomí, že podlahy prostor sprch a bazénu jsou mokré a kluzké, neběháme!-Kurzu se může účastnit jen zdravé dítě . 
-Pokud by dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je
instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
-V případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo ke
kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce.
-Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor (sprchy)!
Je zakázáno smrkat do vody.
-Během lekcí se dítě řídí pokyny instruktorky.
.-Do prostor sprch, bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo a chodit do lekcí se
žvýkačkou, bonbonem,dále je nepřípustné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné
ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu. Platí pro dospělé i pro děti.
-Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem z budovy, v případě
zanedbání se výrazně zvyšuje riziko onemocnění, doporučená doba je 15 - 20 minut.
-Je důležité dostavovat se na lekce včas. Na plavání přijďte 15 - 20 min před zahájením lekce.
Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výuce.

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)